Wednesday, 18 May 2011

Ketaksamaan peluang pendidikan di Malaysia.


Hakikatnya  masih wujud  ketaksamaan peluang pendidikan di Malaysia. Namun pihak pemerintah telah, sedang dan akan melaksana usaha-usaha penambahbaikan berterusan.  Kita lihat sepintas lalu apakah faktor- faktor yang menyebabkan ketaksamaan tersebut.

Kelas sosial: 
perbezaan tahap sosio ekonomi keluarga akan memberi implikasi dari aspek kemampuan menyediakan peluang belajar kepada anak-anak.  Anak-anak golongan berada mampu belajar dengan lebih baik jika diambil kira dari segi kewangan dan material.

Pada zaman feudal, hanya golongan bangsawan yang mendapat pendidikan formal.


Kumpulan Minoriti: 
Akibat tiada kekuatan bersuara. Tiada kekuatan sebagai golongan pendesak.  Kehendak golongan ini sering tidak diutamakan. Misalnya masyarakat Orang Asli di Semenanjung atau indigenous di sabah dan Sarawak. Didiskriminasi.

 Infrastruktur
Kemudahan mendapatkan guru, guru enggan berkhidmat di pedalaman. Guru opsyen  bertukar ikut pasangan.
Kemudahan mendapatkan bahan rujukan.
Kemudahan ICT
Kemudahan asas di sekolah.

No comments:

Post a Comment